Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 15:54
-0,03 %
8.642,76
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 14:55
-0,85 %
1.632,63
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Primerjaj bančne depozite

Depozite bank lahko na naši spletni strani primerjate po več kriterijih, in sicer: kdo lahko sklene depozit, kakšni so pogoji bank v primeru predčasne prekinitve, pri katerih depozitih lahko razmejujete obresti, kakšna je dinamika izplačila obresti, katera je valuta depozita, kakšne so obresti depozitov...

Izberi depozit
Naziv depozita Abanka Depozit BKS Depoziti Nova KBM Depozit (akcija)
Banka Abanka Vipa d.d.

BKS Banka d.d.

Nova KBM d.d.

 
Osnovne lastnosti
Fizična/pravna Fizične Fizične Fizične
Premostitveni kredit Možnost sklenitve premostitvenega kredita:
  • do 50% vrednosti zastavljenega depozita nad 1 leto je obrestna mera je enaka 1,00 o.t. nad obrestno mero iz pogodbe;
  • nad 50% vrednosti zastavljenega depozita je obrestna mera je enaka 2,00 o.t. nad obrestno mero iz pogodbe.
Doba odplačila premostitvenega kredita ne sme presegati končnega roka vezave sredstev.
Np. Np.
Predčasna prekinitev

Predčasna prekinitev depozita v izrednih primerih: smrt v družini, trajna selitev v tujino, bolezen, elementarna nesreča.

Stroški predčasne prekinitve depozita:

  • do vključno 90 dni 1%, min. 40,00 EUR;
  • do 91 dni do vključno 180 dni 1%, min. 50,00 EUR;
  • do 181 dni do vključno 1 leta 1,15%, min. 60,00 EUR;
  • nad 1 leto 1,25%, min. 80,00 EU.
Np. Np.
Razmejitev obresti Ne. Ne. Ne.
Izplačilo obresti Izplačilo obresti ob zapadlosti depozita. Ob dospelosti glavnice ali mesečno. Izplačilo obresti ob zapadlosti depozita.
Minimalni znesek 250,00 1.000,00 250,00
Maksimalni znesek 4.999,00
Valuta EUR EUR EUR
Prednosti
Sklenitev preko spletne banke Abanet. BKS Depoziti v domači valuti je varen način varčevanja, saj so naložena sredstva del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi. Možnost sklenitve depozita preko spletne banke Bank@Net.
Možnost najetja premostitvenega kredita. Za celotno obdobje vezave BKS Depoziti v domači valut velja nespremenljiva nominalna obrestna mera.

Nova KBM kratkoročni depoziti s fiksno obrestno mero so ena najvarnejših oblik varčevanja, saj so vključeni v jamstveno shemo za depozite sklenjene pri domačih in tujih bankah.

Samodejna obnovitev depozitov. Depozite v domači valuti lahko sklenejo komitenti banke, nekomitenti pa morajo imeti vsaj BKS depozitni račun. Ugodna obrestna mera za Nova KBM kratkoročne depozite, ki je odvisna zneska in ročnosti kratkoročnega depozita. Izračun obresti za Nova KBM depozite.
Povzetek obrestnih mer
3 mesece 0,10 0,02
6 mesecev 0,30 0,35 0,30
1 leto 0,80 0,50 0,75
2 leti 1,05 0,90
5 let 1,30 1,25
Povezave
Skleni online
Več podatkov Več podatkov... Več podatkov... Več podatkov...