Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:38
-1,34 %
8.090,27
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
0,60 %
1.451,64
SI 15:30
0,30 %
886,48
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Primerjaj bančne depozite

Depozite bank lahko na naši spletni strani primerjate po več kriterijih, in sicer: kdo lahko sklene depozit, kakšni so pogoji bank v primeru predčasne prekinitve, pri katerih depozitih lahko razmejujete obresti, kakšna je dinamika izplačila obresti, katera je valuta depozita, kakšne so obresti depozitov...

Izberi depozit
Naziv depozita UniCredit Flexi Depozit Abanka Depozit (online) Sberbank Depozit
Banka
Abanka Vipa d.d.

Sberbank d.d.

 
Osnovne lastnosti
Fizična/pravna Fizične Fizične Fizične
Premostitveni kredit Da.
Možnost sklenitve premostitvenega kredita:
  • do 50% vrednosti zastavljenega depozita nad 1 leto je obrestna mera je enaka 1,00 o.t. nad obrestno mero iz pogodbe;
  • nad 50% vrednosti zastavljenega depozita je obrestna mera je enaka 2,00 o.t. nad obrestno mero iz pogodbe.
Doba odplačila premostitvenega kredita ne sme presegati končnega roka vezave sredstev.
Np.
Predčasna prekinitev

Možnost predčasne prekinitve samo v izrednih primerih:

  • nepričakovani bolezeni ali težji poškodbi deponenta oziroma ožjega družinskega člana;
  • smrti ožjega družinskega člana;
  • izselitvi iz države ali naravni nesreči;
  • drugih dejavnikih višje sile.

Obračuna se nadomestilo za v višini 2 % (min. 80 EUR) od zneska privarčevanih sredstev (glavnica + obresti) na dan prekinitve depozita.

Predčasna prekinitev depozita v izrednih primerih: smrt v družini, trajna selitev v tujino, bolezen, elementarna nesreča.

Stroški predčasne prekinitve depozita:

  • do vključno 90 dni 1%, min. 40,00 EUR;
  • do 91 dni do vključno 180 dni 1%, min. 50,00 EUR;
  • do 181 dni do vključno 1 leta 1,15%, min. 60,00 EUR;
  • nad 1 leto 1,25%, min. 80,00 EU.
Np.
Razmejitev obresti Ne. DA, za depozite z dospelostjo nad 12 mesecev. Možnost razmejitve obresti za Sberbank dolgoročni depozit (nad 12 mesecev).
Izplačilo obresti Ob dospelosti UniCredit Flexi depozita, to je vsake 3, 6 ali 12 mesecev.
Izplačilo obresti ob zapadlosti depozita ali periodično (1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev, 1 leto). Izplačilo obresti za Sberbank depozite ob dospelosti.
Minimalni znesek 500,00 250,00 100,00
Maksimalni znesek
Valuta EUR EUR EUR
Prednosti
UniCredit Banka uporablja način štetja dni (K,360), ki je ob nespremenjenih drugih pogojih sklenjenega depozita za stranko ugodnejši od depozita pri banki, ki uporablja natančno štetje (K, 365/366). Možnost sklenitve preko spletne banke Abanet. Sberbank depoziti so ena najvarnejših oblik varčevanja, saj so vključeni v jamstveno shemo za depozite sklenjene pri domačih in tujih bankah.
Obrestna mera se pri Fleksi depozitih zaklene za 3 leta. Ob vsakem podaljšanju Flexi depozita možnost prekinitve brez stroškov. Izračunaj si UniCredit obresti depozita. Fiksna obrestna mera. Ugodna obrestna mera za Sberbank depozite, ki je odvisna zneska in ročnosti deviznih depozitov. Izračun obresti za Sberbank vezane vloge.
Flexi depozit je ena najvarnejših oblik varčevanja, saj je vključen v jamstveno shemo za depozite sklenjene pri domačih in tujih bankah. Možnost najetja premostitvenega kredita. Minimalni znesek za Sberbank depozite je 100 EUR. Sberbank depoziti primerjava na Denarnisupermarket.com.
Povzetek obrestnih mer
3 mesece 0,25 0,15 0,10
6 mesecev 0,40 0,35 0,35
1 leto 1,00 0,80 0,85
2 leti 1,00 1,10 1,05
5 let 1,35 1,45
Povezave
Skleni online SKLENI ONLINE!
Več podatkov Več podatkov... Več podatkov... Več podatkov...