Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:25
-1,72 %
9.751,79
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.02
-0,72 %
1.524,71
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Primerjaj bančne depozite

Depozite bank lahko na naši spletni strani primerjate po več kriterijih, in sicer: kdo lahko sklene depozit, kakšni so pogoji bank v primeru predčasne prekinitve, pri katerih depozitih lahko razmejujete obresti, kakšna je dinamika izplačila obresti, katera je valuta depozita, kakšne so obresti depozitov...

Izberi depozit
Naziv depozita Abanka Depozit UniCredit Flexi Depozit NLB Dolgoročni Depozit (letni pripis obresti)
Banka Abanka Vipa d.d.


NLB d.d.

 
Osnovne lastnosti
Fizična/pravna Fizične Fizične Fizične
Premostitveni kredit Možnost sklenitve premostitvenega kredita:
  • do 50% vrednosti zastavljenega depozita nad 1 leto je obrestna mera je enaka 1,00 o.t. nad obrestno mero iz pogodbe;
  • nad 50% vrednosti zastavljenega depozita je obrestna mera je enaka 2,00 o.t. nad obrestno mero iz pogodbe.
Doba odplačila premostitvenega kredita ne sme presegati končnega roka vezave sredstev.
Da.
Np.
Predčasna prekinitev

Predčasna prekinitev depozita v izrednih primerih: smrt v družini, trajna selitev v tujino, bolezen, elementarna nesreča.

Stroški predčasne prekinitve depozita:

  • do vključno 90 dni 1%, min. 40,00 EUR;
  • do 91 dni do vključno 180 dni 1%, min. 50,00 EUR;
  • do 181 dni do vključno 1 leta 1,15%, min. 60,00 EUR;
  • nad 1 leto 1,25%, min. 80,00 EU.

Možnost predčasne prekinitve samo v izrednih primerih:

  • nepričakovani bolezeni ali težji poškodbi deponenta oziroma ožjega družinskega člana;
  • smrti ožjega družinskega člana;
  • izselitvi iz države ali naravni nesreči;
  • drugih dejavnikih višje sile.

Obračuna se nadomestilo za v višini 2 % (min. 80 EUR) od zneska privarčevanih sredstev (glavnica + obresti) na dan prekinitve depozita.

Np.
Razmejitev obresti Ne. Ne. DA, za depozite z dospelostjo nad 12 mesecev.
Izplačilo obresti Izplačilo obresti ob zapadlosti depozita. Ob dospelosti UniCredit Flexi depozita, to je vsake 3, 6 ali 12 mesecev.
Izplačilo obresti ob zapadlosti depozita.
Minimalni znesek 250,00 500,00 250,00
Maksimalni znesek 249.999,00
Valuta EUR EUR EUR
Prednosti
Sklenitev preko spletne banke Abanet. UniCredit Banka uporablja način štetja dni (K,360), ki je ob nespremenjenih drugih pogojih sklenjenega depozita za stranko ugodnejši od depozita pri banki, ki uporablja natančno štetje (K, 365/366). Sklenitev preko spletne banke NLB Klik.
Možnost najetja premostitvenega kredita. Obrestna mera se pri Fleksi depozitih zaklene za 3 leta. Ob vsakem podaljšanju Flexi depozita možnost prekinitve brez stroškov. Izračunaj si UniCredit obresti depozita. Možnost razmejitve obresti.
Samodejna obnovitev depozitov. Flexi depozit je ena najvarnejših oblik varčevanja, saj je vključen v jamstveno shemo za depozite sklenjene pri domačih in tujih bankah. Kapitalizacijsko obdobje je 1 leto (obresti se k glavnici pripišejo vsako leto).
Povzetek obrestnih mer
3 mesece 0,10 0,25
6 mesecev 0,30 0,40
1 leto 0,80 1,00
2 leti 1,05 1,00 0,75
5 let 1,30 1,15
Povezave
Skleni online SKLENI ONLINE!
Več podatkov Več podatkov... Več podatkov... Več podatkov...