Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:59
0,14 %
8.075,56
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 17.10
0,45 %
1.353,49
SI 17.10
0,05 %
871,28
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Allianz RCM Oriental Income AT (USD)

Delniški Azija - Pacifik z Japonsko 17.05.2018
117,38 EUR
-0,31 %
-0,36 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad fleksibilne naložbene politike vlaga v podjetja v azijsko-pacifiški regiji. Sklad je delniški, 80 odstotkov delnic pa mora izhajati iz podjetij v azijsko-pacifiškem prostoru (Rusije in Turčije ne prištevamo med azijske države), v izrednih razmerah pa je mogoča popolna naložba premoženja sklada v dolžniške vrednostne papirje in denar.

Sklad je nominiran v USD. V grafu spodaj prikazujemo donosnost sklada preračunano v EUR.

Upravljavec
DZU:
Allianz GI Luxemburg
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Allianz Global Investors Fund
ISIN:
LU0348784397
Valuta:
USD
Ustanovitev:
03.10.2008
Trženje v Sloveniji:
25.05.2009
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
AT
Primerjalni indeks:
MSCI AC Asia Pacific
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
5,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
NakaziloPopust na vstopno provizijo
nad 10.000 EUR25%
nad 30.000 EUR50%
Popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
za sredstva v EUR: SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293070 - številka pristopne izjave
za sredstva v USD: SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki: