Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:17
-1,66 %
53.929,70
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS

Fleksibilni Globalni 19.06.2020
1,15 EUR
-0,13 %
-0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA ABS je fleksibilni mešani podsklad. Sklad ALTA ABS upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA ABS je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA ABS ni geografsko ali panožno usmerjen podsklad. Sklad ALTA ABS lahko do 100% investira v različne naložbene razrede (delnice, obveznice, surovine in denar). To pomeni, da je v času neugodnih razmer na kapitalskih trgih možen tudi do 100% umik sredstev sklada ALTA ABS v denarna sredstva, medtem ko v času pozitivnega trenda prevladujejo delniške naložbe. Strategija sklada ALTA ABS omogoča upravljavcu hitre in učinkovite reakcije, s katerimi dosega stabilne donose, premoženje pa je manj izpostavljeno nihanju trgov kot pri klasičnem upravljanju. Strategija upravljanja sklada ALTA ABS ni podvržena le subjektivnim odločitvam upravljavca, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021401490
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
15.12.2011
Trženje v Sloveniji:
15.12.2011
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
FTSE World Series World EUR Index 60 % + IBOXX EUR OA TR 40 %
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0987 851
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Preveri naložbene kombinacije ALTA Skladi

: Preveri naložbene kombinacije ALTA Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos