Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 04:42
-2,07 %
53.703,44
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND

Obvezniški Globalni - visokodonosne obveznice 19.06.2020
1,18 EUR
-0,05 %
-0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA HIGH YIELD BOND je globalni obvezniški podsklad. Sklad ALTA HIGH YIELD BOND je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA HIGH YIELD BOND upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice. Visokodonosne obveznice, so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo, s strani S&P ali Moody’s. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic. Naložbeni cilj podsklada ALTA HIGH YIELD BOND je doseganje maksimalne absolutne donosnosti. Naložbeni cilj sklad ALTA HIGH YIELD BOND poskuša doseči predvsem z vlaganjem v dolžniške vrednotne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga. Investicijska filozofija, ki ji sledi sklad ALTA HIGH YIELD BOND temelji na izkoriščanju tržnih neučinkovitosti in odstopanj, pri čemer s skrbnim pristopom k vrednotenju in analizam posameznih vrednostih papirjev išče podcenjene naložbe. Prvenstveno sklad ALTA HIGH YIELD BOND investira v dolžniške vrednostne papirje, ki, glede na ocene upravljavcev, nudijo ugoden potencial za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z povprečnimi donosnostmi posameznega primerljivega trga oziroma panoge. Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih skladov s podobno naložbeno politiko znaša najmanj 90% vseh sredstev podsklada ALTA HIGH YIELD BOND.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021401367
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
10.01.2011
Trženje v Sloveniji:
10.01.2011
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Tomaž Dvořak, izvršni direktor (več)
Ime in priimek:
Tomaž Dvořak, izvršni direktor
E-mail:
DZU:
Alta Skladi
Opis:
Izvršni direktor
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
IBOXX EUR Liquid High Yield
Varčevanje
Priporočena doba:
1
Max. vstopna:
1,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,30 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0987 754
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Objave upravljavca sklada

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Preveri naložbene kombinacije ALTA Skladi

: Preveri naložbene kombinacije ALTA Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos