Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 18:35
-0,37 %
62.624,90
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET

Denarni Globalni 19.06.2020
1,04 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA MONEY MARKET je podsklad denarnega trga. Sklad ALTA MONEY MARKET je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA MONEY MARKET upravlja družba Alta Skladi. Naložbeni cilj podsklada ALTA MONEY MARKET je zagotavljanje enakomerne in zmerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob nizkem tveganju ter visoki likvidnosti in varnosti naložb. Primerjava uresničitve ciljev naložb sklada ALTA MONEY MARKET bo potekala redno, s primerjavo donosnosti podsklada denarnega trga z indeksom EONIA Index. Globalni podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET najmanj 90% sredstev nalaga v instrumente denarnega trga ter bančne depozite. Sklad ALTA MONEY MARKET je namenjen konservativnejšim vlagateljem, ki si želijo visoke stopnje varnosti in likvidnosti svoje naložbe, ter želijo varčevati kratkoročno do 1 leta.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021401359
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
10.01.2011
Trženje v Sloveniji:
10.01.2011
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Tomaž Dvořak, izvršni direktor (več)
Ime in priimek:
Tomaž Dvořak, izvršni direktor
E-mail:
DZU:
Alta Skladi
Opis:
Izvršni direktor
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
EONIA Index
Varčevanje
Priporočena doba:
1
Max. vstopna:
0,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,45 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0987 948
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Objave upravljavca sklada

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos