Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 01:29
-1,65 %
53.931,03
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Amundi Funds Bond Europe

Obvezniški Evropa 31.05.2019
203,93 EUR
+0,27 %
+0,54 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Podsklad skuša doseči srednjeročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v evropske obveznice s srednjimi do visokimi bonitetnimi ocenami iz različnih držav, vključno z državami evroobmočja, pa tudi iz Združenega kraljestva, Švice, Skandinavije in evropskih držav, ki se želijo pridružiti Evropski uniji.
Upravljavec
DZU:
Amundi Funds
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Amundi Funds
ISIN:
LU0201577391
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.10.2004
Trženje v Sloveniji:
24.06.2011
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
AE
Primerjalni indeks:
Citigroup European WGBI (Euro)
Varčevanje
Priporočena doba:
3
Max. vstopna:
2,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,22 %
Drugi stroški:
Provizija za uspešnost: 20,00% na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad Citigroup European WGBI (Euro).
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
T+2
Prodaja:
T+2
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos