Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 15:38
-3,36 %
5.846,66
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 20.10
1,17 %
28.487,24
JP 20.10
0,04 %
21.457,64
RU 20.10
-0,37 %
1.134,45
SI 20.10
0,32 %
810,37
DE 20.10
0,01 %
12.991,28
UK 20.10
0,00 %
7.523,23
BR 20.10
0,14 %
76.390,52
GLD 20.10
-0,64 %
121,61
US 20.10
0,51 %
2.575,21

Amundi Funds Equity India Select

Delniški Trgi v razvoju - Indija 18.10.2017
155,56 EUR
-0,26 %
-0,40 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad vlaga najmanj 67 % svojih skupnih sredstev v delnice indijskih gospodarskih družb. Podsklad lahko vlaga v izvedene finančne instrumente zaradi obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja portfeljev.
Upravljavec
DZU:
Amundi Funds
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Amundi Funds
ISIN:
LU0755947040
Valuta:
USD
Ustanovitev:
24.05.2012
Trženje v Sloveniji:
24.05.2012
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
AU
Primerjalni indeks:
BSE 100
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,28 %
Drugi stroški:
Provizija za uspešnost: 20% na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad indeksom BSE 100 + 200 bp.
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
T+2
Prodaja:
T+2
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos