Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 14:10
-0,27 %
50.413,75
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 05.03
-0,50 %
1.447,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

FP NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 1

Garantirani Evropa 31.08.2011
99,14 EUR
-0,08 %
-0,08 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad FP NLB Garantirani Evropa 1 ob zapadlosti (20. december 2012) zagotavlja najmanj povrnitev nominalne vrednosti delnice (100 €), poleg tega pa vam omogoča udeležbo v dobičku košarice borznih indeksov vodilnih evropskih kapitalskih trgov.
Upravljavec
DZU:
Fund Partners
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Fund Partners Sicav
ISIN:
LU0233992709
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
15.11.2005
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
DJ EURO STOXX 50
Varčevanje
Priporočena doba:
7 let
Max. vstopna:
3,25 %
Max. izstopna:
1,00 %
Upravljavska:
0,05 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
2 x mesečno
Prodaja:
2 x mesečno
Min. mesečni znesek:
Min. enkratni znesek:
10 točk
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos