Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 15:40
-3,33 %
5.848,49
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 20.10
1,17 %
28.487,24
JP 20.10
0,04 %
21.457,64
RU 20.10
-0,37 %
1.134,45
SI 20.10
0,32 %
810,37
DE 20.10
0,01 %
12.991,28
UK 20.10
0,00 %
7.523,23
BR 20.10
0,14 %
76.390,52
GLD 20.10
-0,64 %
121,61
US 20.10
0,51 %
2.575,21

Franklin Mutual European Fund (A)

Delniški Evropa 18.10.2017
25,29 EUR
+0,36 %
+0,09 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad vlaga v lastniške in dolžniške vrednostne papirje, zamenljive oziroma za katere se pričakuje, da bodo zamenljivi v navadne ali prednostne delnice družb ustanovljenih oziroma z glavnimi poslovnimi dejavnostmi v evropskih državah, za katere upravljavec premoženja smatra, da so dostopni po cenah, nižjih od njihove dejanske vrednosti, ki temelji na priznanih oziroma objektivnih merilih (prava vrednost (intrinsic value)).
Upravljavec
DZU:
Franklin Templeton
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Franklin Templeton
ISIN:
LU0140363002
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
03.04.2000
Trženje v Sloveniji:
15.09.2008
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
A
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
5,70 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v skladVstopni strošek
od 0,00 do 10.000,005,70 %
od 10.000,01 do 20.000,004,80 %
od 20.000,01 do 50.000,003,70 %
od 50.000,01 do 100.000,002,60 %
od 100.000,01 do 200.000,002,00 %
od 200.000,01 do 999.999.999,991,00 %

Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
do 14.00 ure (T)
Prodaja:
do 14.00 ure (T)
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos