Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:03
0,39 %
4.065,99
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 18.08
-1,08 %
27.047,57
JP 18.08
-1,18 %
19.470,41
RU 18.08
-0,60 %
1.027,85
SI 18.08
0,65 %
810,23
DE 18.08
-0,31 %
12.165,19
UK 18.08
-0,86 %
7.323,98
BR 18.08
1,09 %
68.714,66
GLD 18.08
-0,16 %
122,30
US 18.08
-0,18 %
2.425,55

Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1

Delniški Nepremičnine 16.08.2017
15,50 EUR
+0,26 %
+0,04 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad vlaga v nepremičninske investicijske sklade (»real estate investment trusts«, REITS) in v druge družbe, katerih glavna poslovna dejavnost je financiranje, trgovanje, imetništvo, razvijanje in upravljanje nepremičnin ter so locirane po vsem svetu.
Upravljavec
DZU:
Franklin Templeton
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Franklin Templeton
ISIN:
LU0523919115
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
29.12.2005
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
A
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
5,70 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v skladVstopni strošek
od 0,00 do 10.000,005,70 %
od 10.000,01 do 20.000,004,80 %
od 20.000,01 do 50.000,003,70 %
od 50.000,01 do 100.000,002,60 %
od 100.000,01 do 200.000,002,00 %
od 200.000,01 do 999.999.999,991,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
do 14.00 ure (T)
Prodaja:
do 14.00 ure (T)
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos