Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 03:52
-0,81 %
54.393,47
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Franklin India Fund (A)

Delniški Trgi v razvoju - Indija 02.01.2019
37,53 EUR
-0,53 %
-0,20 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb, ki so ustanovljene ali imajo glavne poslovne dejavnosti v Indiji. Sklad si bo prizadeval vlagati v družbe iz različnih industrij ne glede na njihovo tržno kapitalizacijo.
Upravljavec
DZU:
Franklin Templeton
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Franklin Templeton
ISIN:
LU0231205187
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.01.1970
Trženje v Sloveniji:
15.09.2008
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
A
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
6,50 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v skladVstopni strošek
od 0,00 do 10.000,005,70 %
od 10.000,01 do 20.000,004,80 %
od 20.000,01 do 50.000,003,70 %
od 50.000,01 do 100.000,002,60 %
od 100.000,01 do 200.000,002,00 %
od 200.000,01 do 999.999.999,991,00 %

Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
do 14.00 ure (T)
Prodaja:
do 14.00 ure (T)
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos