Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 19:30
-0,00 %
2.580,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 23.06
-0,02 %
25.670,05
JP 23.06
0,11 %
20.132,67
RU 23.06
1,07 %
988,93
SI 23.06
0,05 %
792,22
DE 23.06
-0,47 %
12.733,41
UK 23.06
-0,20 %
7.424,13
BR 23.06
-0,30 %
61.087,14
GLD 23.06
0,43 %
119,43
US 23.06
0,16 %
2.438,30

Franklin India Fund (N)

Delniški Trgi v razvoju - Indija 21.06.2017
38,07 EUR
-0,52 %
-0,20 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad vlaga primarno v lastniške vrednostne papirje družb, ki so ustanovljene ali imajo glavne poslovne dejavnosti v Indiji. Sklad si bo prizadeval vlagati v družbe iz različnih industrij ne glede na njihovo tržno kapitalizacijo.
Upravljavec
DZU:
Franklin Templeton
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Franklin Templeton
ISIN:
LU0231205856
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.10.2005
Trženje v Sloveniji:
15.09.2008
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
N
Primerjalni indeks:
MSCI India
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v skladVstopni strošek
od 0,00 do 10.000,003,00 %
od 10.000,01 do 20.000,002,20 %
od 20.000,01 do 50.000,001,70 %
od 50.000,01 do 100.000,001,20 %
od 100.000,01 do 200.000,000,90 %
od 200.000,01 do 999.999.999,990,50 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,25 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
do 14.00 ure (T)
Prodaja:
do 14.00 ure (T)
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos