Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 15:35
-3,11 %
31.833,35
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 22.01
-3,11 %
1.418,29
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ILIRIKA Azija dinamični

Mešani Azija - Pacifik brez Japonske 29.09.2016
8,35 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
ILIRIKA Azija dinamični je mešani dinamični regijski podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Azija upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Azija bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada Ilirika Azija je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi dividend in obresti.
Podsklad bo imel več kot 65% sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih in enotah delniških ciljnih skladov, izpostavljenost do regije Azija Pacifik bo najmanj 80%.

Komu je namenjen

ILIRIKA Azija jeprimeren za vse vlagatelje, ki so seznanjeni in sprejemajo visoko tveganost podsklada, ki je posledica velike gopodarske izpostavljenosti naložb. Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Azija je torej primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti visoko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Azija bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.
Upravljavec
DZU:
Ilirika DZU
Telefon:
080 21 90
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Ilirika krovni sklad
ISIN:
SI0021400427
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
27.09.2006
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
mag. Blaž Zupančič, član uprave (več)
Ime in priimek:
mag. Blaž Zupančič, član uprave
E-mail:
DZU:
Ilirika DZU
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov 3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov 2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov 1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov 0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov 0,30 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,20 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2145 653
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos