Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:13
-2,51 %
53.461,78
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški

Delniški Farmacija in zdravstvo 29.09.2016
8,65 EUR
-0,57 %
-0,05 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški je delniški sektorski podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Farmacija in tehnologija upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Farmacija in tehnologija bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Sklad ILIRIKA Farmacija in tehnologija bo najmanj 85% sredstev nalagal v delnice podjetij ali enote delniških ciljnih skladov, izpostavljenost do gospodarskih sektorjev zdravstvo, informacijska tehnologija ter osnovne in trajne potrošne dobrine bo najmanj 80%, brez osredotočanja na posamezen gospodarski sektor.
ILIRIKA Farmacija in tehnologija vlaga v podjetja, ki proizvajajo opremo za zdravstvo ali se ukvarjajo z zdravstvenimi storitvami, in podjetja, katerih dejavnost je farmacija, biotehnologija ali bioznanost, ter podjetja ki spadajo v tehnološki sektor.

Komu je namenjen

Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški je primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti visoko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.
Upravljavec
DZU:
Ilirika DZU
Telefon:
080 21 90
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Ilirika krovni sklad
ISIN:
SI0021400401
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
21.08.2006
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dušan Povalej (več)
Ime in priimek:
Dušan Povalej
DZU:
Ilirika DZU
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Standard & Poor's Global 1200 Healthcare Sector Index
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov 3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov 2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov 1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov 0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov 0,30 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,20 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2120 724
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos