Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 18:47
-0,18 %
62.742,26
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični

Mešani Trgi v razvoju 29.09.2016
6,44 EUR
-0,31 %
-0,02 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični je mešani dinamični globalni podsklad trgov v razvoju. Vzajemni sklad ILIRIKA Razvijajoči trgi upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Razvijajoči trgi bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Sklad ILIRIKA Razvijajoči trgi bo imel več kot 65% sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih in enotah delniških ciljnih skladov, izpostavljenost do držav trgov v razvoju bo najmanj 80%, brez osredotočanja na posamezno državo ali podregijo oziroma valuto .
Poudarek podsklada ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični je na naložbah v hitro rastoče trge (»emerging markets«) in perspektivne gospodarske panoge. Nalaganje prihrankov v podsklad ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični je tako primerno za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nekoliko večje tveganje.
ILIRIKA Razvijajoči trgi je globalen investicijski sklad, ki se s svojimi naložbami usmerja na hitro rastoče oziroma hitro razvijajoče se trge, kot na primer: Kitajska (Hongkong), Indija, Rusija, Brazilija, Mehika, Hrvaška, Južoafriška republika itd.

Komu je namenjen

Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični je primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti visoko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.
Upravljavec
DZU:
Ilirika DZU
Telefon:
080 21 90
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Ilirika krovni sklad
ISIN:
SI0021400369
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
21.11.2005
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
mag. Blaž Zupančič, član uprave (več)
Ime in priimek:
mag. Blaž Zupančič, član uprave
E-mail:
DZU:
Ilirika DZU
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MXEF Index
Varčevanje
Priporočena doba:
več kot 8 let
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov 3,00 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov 2,20 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov 1,20 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov 0,80 %
nad vključno 200.000,00 evrov 0,30 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,20 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2024 209
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
Min. enkratni znesek:
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos