Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 04:49
-1,93 %
53.780,97
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni

Mešani Slovenija - močno zastopana 29.09.2016
2,55 EUR
-0,39 %
-0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni je mešani fleksibilni globalni podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Modra kombinacija upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Modra kombinacija bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Cilj podsklada ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni je doseganje stabilnega donosa, ki ga ustvarja s kombinacijo naložb v domače in tuje lastniške vrednostne papirje ter obveznice. Dolžniški vrednostni papirji so s svojimi stalnimi letnimi donosi predvsem protiutež nestalnosti tečajev lastniških vrednostnih papirjev. Naložbe niso geografsko omejene, kar daje podskladu možnost globalne razpršitve.
Mešani vzajemni sklad ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni vlaga denarna sredstva v delnice dobrih domačih in tujih podjetij. Del premoženja je namenjen za nakup državnih in podjetniških vrednostnih papirjev z zagotovljenim donosom, del pa je v obliki vezanih vlog naložen na bančnih računih, da lahko vlagateljem kadarkoli omogočimo izplačilo vloženega denarja.
Podsklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in enote ciljnih skladov ter denarju oziroma denarnih ustreznikih.

Komu je namenjen

Naložba v investicijske kupone mešanega vzajemnega sklada ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni je primerna tako za vlagatelje brez izkušenj, kot tudi za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu. Zanje je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti srednje tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (na primer bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone mešanega vzajemnega sklada ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.
Upravljavec
DZU:
Ilirika DZU
Telefon:
080 21 90
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Ilirika krovni sklad
ISIN:
SI0021400443
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
14.09.2000
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
lirika DZU (več)
Ime in priimek:
lirika DZU
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
SBI20 35%, MSCI World Indeks 35%, EUGATR Indeks 30%
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
2,80 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov 2,8%
od vključno 20.000,00 evrov do 40.000,00 evrov 2%
od vključno 40.000,00 evrov do 80.000,00 evrov 1%
od vključno 80.000,00 evrov do 200.000,00 evrov 0,6%
nad vključno 200.000,00 evrov 0,3%
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1748 341
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos