Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 01:42
-0,95 %
54.318,33
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ILIRIKA Obvezniški fleksibilni

Obvezniški Globalni 29.09.2016
0,54 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni jefleksibilni obvezniški podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Obvezniški fleksibilni upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Obvezniški fleksibilni bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Naložbe podsklada ILIRIKA Obvezniški fleksibilni niso geografsko omejene, zato podsklad vlaga tako na domači kot na tuje trge. Znotraj naložb v tuje trge so pomemben delež tudi obvezniške naložbe v razvijajoče se države. Le-tem je sklad izpostavljen zaradi njihovega nadpovprečnega dolgoročnega potenciala. Zaradi razpršenosti naložb sklada med dolžniške vrednostne papirje velja za manj tvegan sklad in je namenjen vlagateljem, ki nameravajo varčevati v obdobju krajšem od petih let.
Podsklad ILIRIKA Obvezniški fleksibilni bo najmanj 90 odstotkov sredstev nalagal v dolžniške vrednostne papirje in enote obvezniških ciljnih skladov. Fleksibilni obvezniški podsklad prilagaja svoje naložbe v obveznice glede na kriterije izpostavljenosti kreditnemu tveganju, valuti, trgom v razvoju ter obrestni meri ne glede na omejitve, določene za posamezne preostale vrste obvezniških skladov.

Komu je namenjen

Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Obvezniški fleksibilni je primerna tako za vlagatelje brez izkušenj kot tudi za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu. Zanje je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti nizko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (naprimer bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) višjo donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone obvezniškega podsklada ILIRIKA Obvezniški fleksibilni bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno obveznico.
Upravljavec
DZU:
Ilirika DZU
Telefon:
080 21 90
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Ilirika krovni sklad
ISIN:
SI0021400450
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
03.01.2005
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dušan Povalej (več)
Ime in priimek:
Dušan Povalej
DZU:
Ilirika DZU
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
EFFAS Bond Indices EURO GOVT 35%, IBOXX CRF 65%
Varčevanje
Priporočena doba:
3
Max. vstopna:
1,80 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov 1,8 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov 0,9 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov 0,5 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov 0,2 %
nad vključno 200.000,00 evrov 0,1 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1748 535
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos