Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:22
0,56 %
59.934,79
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični

Mešani Globalni 29.09.2016
7,63 EUR
-0,26 %
-0,02 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
ILIRIKA Globalni sklad skladov je mešani dinamični globalni podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Globalni sklad skladov upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Naložbe podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov niso geografsko omejene, zato podsklad vlaga svoja sredstva tako v investicijske sklade na domačem trgu kot v investicijske sklade na tujih trgih. Največji del sredstev podsklada (90%) je vloženih v tuje sklade oziroma t. i. ETF-je, ki sledijo gibanju indeksov na razvitih in nerazvitih trgih. To so predvsem delniški investicijski skladi (80%), ki vlagajo svoja sredstva na trge, kot so: Evropa (Zahodna in Vzhodna), Rusija, Indija, Kitajska, Brazilija, Japonska, Južna Koreja, del teh sredstev podsklada pa je razpršen tudi v tuje panožne sklade, ki imajo svoja sredstva razpršena zgolj po panogah, kot so: surovine, energija, biotehnologija in javna oskrba.
Naložbe sklada ILIRIKA Globalni sklad skladov so usmerjene v enote drugih (ciljnih) investicijskih skladov ter v depozite. Pri tem ima vzajemni sklad naložena sredstva v pretežno takšne druge (ciljne) investicijske sklade, katerih premoženje sestavljajo lastniški vrednostni papirji (delnice) ali dolžniški vrednostni papirji (obveznice).

Komu je namenjen

Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični je primerna za vlagatelje brez izkušenj, kot tudi za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu. Za vse te vlagatelje je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti srednje tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone vzajemnega sklada ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.
Upravljavec
DZU:
Ilirika DZU
Telefon:
080 21 90
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Ilirika krovni sklad
ISIN:
SI0021400377
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
17.02.2006
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dušan Povalej (več)
Ime in priimek:
Dušan Povalej
DZU:
Ilirika DZU
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI AC World
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
1,80 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov 1,8 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov 0,9 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov 0,5 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov 0,2 %
nad vključno 200.000,00 evrov 0,1 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2070 963
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos