Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:31
-1,20 %
54.178,58
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični

Mešani Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa 29.09.2016
3,90 EUR
+1,04 %
+0,04 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični je mešani dinamični regijski podsklad. Vzajemni sklad ILIRIKA Azija upravlja družba Ilirika DZU. Premoženje podsklada ILIRIKA Azija bo upravljano aktivno.

Naložbeni cilj

Sklad ILIRIKA Vzhodna Evropa bo imel več kot 65% sredstev naložen ih v lastniških vrednostnih papirjih in enotah delniških ciljnih skladov, izpostavljenost do regije Srednja in Vzhodna Evropa bo najmanj 80% .
Je regijski vzajemni sklad, ki se z naložbami usmerja na trge Rusije, Češke, Slovaške, Madžrske, Poljske, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Romunije, Grčije, Gruzije, Estonije, Litve, Latvije in Turčije. Značilnost delniškega vzajemnega sklada ILIRIKA Vzhodna Evropa je visoka tveganost, ki je posledica visoke geografske izpostavljenosti naložb, slabše likvidnosti tamkajšnjih kapitalskih trgov in posledično višje variabilnosti donosov naložb. Višje tveganje pa investitorju obenem omogoča ustvarjanje višjih donosov.

Komu je namenjen

Naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični je primerna tako za vlagatelje brez izkušenj, kot tudi za vlagatelje z izkušnjamina kapitalskem trgu. Zanje je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti srednje tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (na primer bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Vzhodna Evropa bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.
Upravljavec
DZU:
Ilirika DZU
Telefon:
080 21 90
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Ilirika krovni sklad
ISIN:
SI0021400385
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
24.02.2006
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
lirika DZU (več)
Ime in priimek:
lirika DZU
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Eastern Europe
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
3,50 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad Vstopni strošek
do 20.000,00 evrov 3,50 %
od vključno 20.000,00 do 40.000,00 evrov 2,70 %
od vključno 40.000,00 do 80.000,00 evrov 1,70 %
od vključno 80.000,00 do 200.000,00 evrov 1,30 %
nad vključno 200.000,00 evrov 0,30 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,20 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2084 640
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos