Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:35
-0,79 %
54.404,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Infond BRIC, delniški podsklad

Delniški Trgi v razvoju - BRIC 31.03.2021
29,81 EUR
+0,12 %
+0,04 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Infond BRIC je delniški globalni sklad trgov v razvoju. Sklad Infond BRIC upravlja DZU KBM Infond. Sklad Infond BRIC je podsklad krovnega sklada Infond. S sredstvi sklada Infond BRIC se upravlja aktivno. Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.

Naložbeni cilj sklada Infond BRIC

Sklad Infond BRIC nalaga sredstva pretežno v delnice družb v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski brez panožnih omejitev. Te štiri države sodijo med države z najvišjim gospodarskim potencialom v svetu. Najmanj 85% sredstev sklada Infond BRIC je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Najmanj 80% sredstev sklada Infond BRIC je v delnicah družb ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Sklad Infond BRIC ima lahko do 15% svojih sredstev naloženih v državnih in podjetniških obveznicah.

Komu je namenjen Infond BRIC

Sklad Infond BRIC mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju krajšem od 5 let. Delniški vzajemni sklad Infond BRIC je primerna oblika dolgoročnega varčevanja, in sicer: varčevanje za nakup avtomobila, varčevanje za šolanje otrok, varčevanje za nakup stanovanja, varčevanje za "dodatno" pokojnino...).
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Infond
ISIN:
SI0021400518
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
03.10.2005
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI EM BRIC
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
5,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

3,00 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

2,50 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

2,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,25 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,25 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3025 5198 609
Nakup:
T do 9:00
Prodaja:
T do 9:00
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Naložbene kombinacije KBM Infond

: Naložbene kombinacije KBM Infond
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt KBM Infond

: Varčevalni načrt KBM Infond

  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški

[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos