Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:48
-0,15 %
59.908,56
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 12.04
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga

Denarni Globalni 28.02.2019
12,48 EUR
-0,00 %
-0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Infond Money – Euro je denarni podsklad Infond krovnega sklada, ki investira v instrumente denarnega trga in denarne depozite izključno v valuti EUR.

Naložbeni cilj

Cilj podsklada Infond Money - Euro je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.

Komu je namenjen sklad denarnega trga

Pričakovano donosnost sklada lahko primerjamo s kratkoročnimi bančnimi depoziti, zato je primeren za vlagatelje, ki potrebujejo varno in likvidno naložbo s takšnimi donosi. Še posebej je primeren za prehod iz bolj tveganih podskladov in s tem ohranitev vrednosti naložbe v času negativnega trenda na kapitalskih trgih.
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Infond
ISIN:
SI0021401532
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
16.10.2013
Trženje v Sloveniji:
16.10.2013
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
A
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
1
Max. vstopna:
1,50 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

1,25 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

0,75 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,25 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,10 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,40 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3026 0608 008
Nakup:
T do 9:00
Prodaja:
T do 9:00
Min. mesečni znesek:
Min. enkratni znesek:
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Varčevalni načrt KBM Infond

: Varčevalni načrt KBM Infond

  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški

[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos