Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 03:40
-0,91 %
54.339,54
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Balkan, delniški

Delniški Balkan 14.05.2019
2,59 EUR
-0,38 %
-0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Balkan je regionalni delniški podsklad. Sklad KD Balkan upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Balkan je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Upravljanje naložb sklada KD Balkan temelji na načelu aktivne naložbene politike.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada KD Balkan je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Balkan ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Balkan ima vsaj 80% naloženih v delnicah v regiji, ki obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Manj kot 10% sredstev sklada KD Balkan je naloženih v enote drugih skladov.

Razlogi za KD Balkan

Razlogi za vlaganje v podsklad KD Balkan so danes veliko močnejši kot so bili kadarkoli, in sicer temeljijo na tem, da je kapitalski trg močno zaostajal glede na druge trge. Vrednotenja glede na potencialne dobičke so najnižja po dolgih letih, hkrati se pa trgi v regiji ne gibljejo enako kot drugi trgi. To za vlagatelja pomeni dodano vrednost zaradi razpršitve premoženja. Poleg tega morajo vlagatelji upoštevati, da je sklad KD Balkan primeren za tiste, ki imajo dolgoročen časovni horizont vlaganja (delniški vzajemni skladi so primerna oblika dolgoročnega varčevanja, in sicer: varčevanje za nakup avtomobila, varčevanje za šolanje otrok, varčevanje za nakup stanovanja, varčevanje za "dodatno" pokojnino...).

Komu je namenjen

Sklad KD Balkan je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let. Več o skladih KD...
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400229
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
24.02.2006
Trženje v Sloveniji:
24.02.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Grega Meden, upravljavec (več)
Ime in priimek:
Grega Meden, upravljavec
DZU:
KD Skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
STOXX® Balkan TMI ex Greece & Tukey Index
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999.,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
2,49 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2129 066
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Objave upravljavca sklada

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Komentar upravitelja

»Sklad KD Balkan je primeren za tiste vlagatelje, ki želijo svoj portfelj dopolniti s kombinacijo najbolj obetavnih delnic balkanskih držav in s tem še dodatno razpršiti svoje premoženje. Pri izboru naložb so poleg ugodnega vrednotenja delnice ključni še stabilno poslovanje, vizija in zdrava lastniška struktura. Najboljše zgodbe iščemo in preverjamo z obiski podjetij iz celotne regije.«

Zakaj KD Balkan?

: Zakaj KD Balkan?
Za zgodbo o gospodarskih prebojih te regije lahko rečemo, da je šla od trnja ob prelomu tisočletja do zvezd v sredini prvega desetletja in spet nazaj. Izrazit regijski sklad s tako veliko sentimenti kot obeti. [celoten pregled]

Spoznajte pobliže dogajanje v delniškem skladu KD Balkan

KD Skladi: Spoznajte pobliže dogajanje v delniškem skladu KD Balkan
KD Skladi
Med slovenskimi skladi, ki investirajo na Balkan, je KD Balkan po donosih trenutno na prvem mestu. Med evropskimi skladi pa je pred njim le avstrijski balkanski sklad, ki ima v upravljanju le šest milijonov evrov premoženja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos