Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:15
-4,45 %
45.356,07
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 17.09
-0,60 %
1.745,04
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Bond, obvezniški - EUR

Obvezniški Globalni 14.05.2019
18,78 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Bond EUR je obvezniški podsklad. Sklad KD Bond EUR upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Bond EUR je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Bond EUR je dolgoročna kapitalska rast. KD Bond EUR svoje premoženje nalga večinoma v obveznice, izdane v evrih (državne obveznice Slovenije, Italije, Francije in drugih evropskih držav). KD Bond EUR je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj varno in po donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim oblikam varčevanja (na primer bančnim depozitom.
Portfelj sklada KD Bond sestavljajo predvsem državne in podjetniške obveznice (najmanj 90%) in drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se trguje na območju držav Evropskega gospodarskega prostora (EEA) in Švice. Delež podjetniških obveznic sklada KD Bond EUR ne presega 70%. Največ 30% sklada je takšnih obveznic, ki bonitetne ocene nimajo ali jo imajo nižjo kot BBB- (pri bonitetnih agencijah S&P in Fitch) oziroma kot Baa3 (pri bonitetni agenciji Moody's). Obveznic s trgov v razvoju je največ 30% in ne več kot 10% brez zadostne bonitete. Najmanj 70% sredstev sklada KD Bond EUR je izpostavljenih evru.
Sklad KD Bond EUR je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 3 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400302
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
23.08.1996
Trženje v Sloveniji:
23.08.1996
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj (več)
Ime in priimek:
Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj
DZU:
KD Skladi
Opis:
Primož Cencelj je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Od leta 2006 si je nabiral izkušnje kot analitik v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi. V letu 2012 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Upravlja obvezniški sklad KD Bond in denarni sklad KD MM. Na izboru revije Moje finance je bil KD MM že štiri leta zapored (2010–2013) izbran za najboljši denarni sklad v Sloveniji, Primož Cencelj pa je postal najboljši slovenski upravitelj leta 2013.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Markit iBoxx Overall EUR Total Return
Varčevanje
Priporočena doba:
3
Max. vstopna:
2,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999,99 2,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 1,75 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 1,50 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,25 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,00 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 0,75 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,50 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
0,00 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
0,85 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1959 607
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

KD Bond (november 2013)

: KD Bond (november 2013)
Nepogrešljiv del vsakega dobro razpršenega portfelja je tudi obvezniški sklad. KD Bond je aktivno upravljan sklad, ki nalaga v državne in podjetniške obveznice, izpostavljene evru. [celoten pregled]

Ali je KD Bond zgodba za vas?

: Ali je KD Bond zgodba za vas?
Izberite evropsko zgodbo trga obveznic za kar najbolj stabilno varčevanje z vzajemnimi skladi. Sklad je nepogrešljiv del razpršenega portfelja vsakega vlagatelja, saj ne vlaga na volatilne (nihajoče) delniške trge. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos