Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:15
-2,64 %
53.388,19
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

Fleksibilni Slovenija - močno zastopana 14.05.2019
11,00 EUR
+0,46 %
+0,05 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Galileo je globalni podsklad. Sklad KD Galileo upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Galileo je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Galileo je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Galileo je prvi slovenski vzajemni sklad. Sklad KD Galileo deluje že dobrih 20 let, združuje znanje in izkušnje. Bistvo sklada KD Galileo je fleksibilnost, kar pomeni prilagajanje razmeram na trgu. Tako sklad v času rasti na delniških trgih investira sredstva pretežno v delnice, v manj ugodnih razmerah pa portfelj prerazporedi v druge, varnejše oblike naložb. S tem sklad KD Galileo zagotavlja stabilnejši dolgoročen donos. Portfelj sklada KD Galileo je sestavljen iz delnic, državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja, se lahko v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram. Sklad KD Galileo je globalen sklad. Upravljanje naložb sklada KD Galileo temelji na načelu aktivne naložbene politike. Struktura naložb sklada KD Galileo se sproti prilagaja razmeram na trgih.
Sklad KD Galileo je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, prej kot v 5 letih.
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400294
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.01.1992
Trženje v Sloveniji:
01.01.1992
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja (več)
Ime in priimek:
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja
DZU:
KD Skladi
Opis:
Aleš Lokar ima več kot 15 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Upravlja naša najstarejša in največja sklada, KD Galileo in KD Rastko, ter KD Dividendni, ki se je preoblikoval iz investicijske družbe.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI World AC World Daily TR Net USD Index (60%) Markit iBoxx Overall EUR TR Overall (40%)
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999.,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
0,00 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1959 898
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Objave upravljavca sklada

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Večje naložbe

: Večje naložbe
Ljubkovalno rečeno, idealen prvi sklad. Želite imeti vaše naložbe na najpreglednejšem ameriškem ter hkrati tudi na hitrorastočem kitajskem in cenejšem evropskem trgu? To vam omogoča sklad KD Galileo, ki v kombinaciji z delnicami, obveznicami in depoziti vsebuje najperspektivnejše naložbe s svetovnih trgov in izbor najboljših idej upraviteljske ekipe KD Skladov. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos