Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:30
0,37 %
59.819,07
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Indija - Kitajska, delniški

Delniški Trgi v razvoju - Kitajska in Indija 14.05.2019
2,28 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Indija - Kitajska je regionalni delniški podsklad. Sklad KD Indija - Kitajska upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Indija - Kitajska je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Indija - Kitajska je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Indija - Kitajska ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Indija - Kitajska ima vsaj 80% v delnicah iz Indije in Kitajske. Manj kot 10% sredstev sklada KD Indija - Kitajska je naloženih v enote drugih skladov. Za »veliko azijsko zgodbo« lahko rečemo, da smo na začetku dolgoročnega cikla, ki lahko varčevalcem prinese tudi nadpovprečne donose, kakor smo to videli v ZDA v letih 1980 do 2000. Upravljanje naložb sklada KD Indija - Kitajska temelji na načelu aktivne naložbene politike.
Sklad KD Indija - Kitajska je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400955
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.07.2008
Trženje v Sloveniji:
11.08.2008
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Andrej Caharija, upravitelj (več)
Ime in priimek:
Andrej Caharija, upravitelj
DZU:
KD Skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Daily TR Net China USD Index (70%) MSCI Daily TR Net Emerging Markets India USD Index (30%)
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999.,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2622 505
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Komentar upravljavca (januar 2013)

: Komentar upravljavca (januar 2013)
»Naložbena politika sklada je usmerjena regijsko v dve azijski velesili. Ob tem želimo skozi višjo gospodarsko rast v Indiji in na Kitajskem ter investiranje v obetavna podjetja na daljši rok dosegati višje donose.« [celoten pregled]

Zakaj ta sklad?

: Zakaj ta sklad?
Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh dveh azijskih velesilah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega gospodarstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Pogled v prihodnje (januar 2013)

Andrej Caharija: Pogled v prihodnje (januar 2013)
Andrej Caharija
Dvig življenjskega standarda in potrošnje 1,4 milijarde Kitajcev ter 1,2 milijarde Indijcev, ki skupaj predstavljajo 36 odstotkov svetovne populacije, se bo na daljši rok pozitivno odrazil tudi na njihovih kapitalskih trgih. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos