Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:04
-1,52 %
54.003,71
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Latinska Amerika, delniški

Delniški Trgi v razvoju - Srednja in Južna Amerika 14.05.2019
1,34 EUR
+0,75 %
+0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Latinska Amerika je regionalni delniški podsklad. Sklad KD Latinska Amerika upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Latinska Amerika je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Latinska Amerika je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Latinska Amerika ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Latinska Amerika ima vsaj 80% v delnicah iz Latinske Amerike. Regijsko usmerjen sklad KD Latinska Amerika sledi gibanju hitrorastočih gospodarstev (predvsem Brazilija, Mehika, Čile, Peru, Argentina, Kolumbija, Venezuela), ki predvsem zaradi izvoza surovin, hrane in nafte ter posledično višjega življenjskega standarda ljudi veliko obetajo. Manj kot 10% sredstev sklada KD Latinska Amerika je naloženih v enote drugih skladov. Upravljanje naložb sklada KD Latinska Amerika temelji na načelu aktivne naložbene politike.
Sklad KD Latinska Amerika je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400989
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.07.2008
Trženje v Sloveniji:
01.10.2008
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Sašo Šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja - vodja analiz (več)
Ime in priimek:
Sašo Šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja - vodja analiz
DZU:
KD Skladi
Opis:
Sašo Šmigić je diplomiral na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2006 je bil zaposlen kot upravitelj v borznoposredniški družbi KD BPD in od marca 2008 kot upravitelj v družbi za upravljanje KD Skladi, kjer je leta 2013 postal pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz. Upravlja sektorski sklad KD Surovine in energija ter v razvijajoče trge usmerjene sklade KD Novi trgi, KD Indija – Kitajska in KD Latinska Amerika.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
(MSCI) Emerging Markets Latin America
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999.,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2622 796
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Večje naložbe

: Večje naložbe
Regijsko usmerjena KD Latinska Amerika sledi gibanju hitrorastočih gospodarstev (predvsem Brazilija, Mehika, Čile, Peru, Argentina, Kolumbija, Venezuela), ki predvsem zaradi izvoza surovin, hrane in nafte ter posledično višjega življenjskega standarda ljudi veliko obetajo. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos