Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 10:08
1,24 %
50.179,71
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 08:05
0,25 %
1.550,76
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD MM, sklad denarnega trga - EUR

Denarni Globalni 14.05.2019
53,84 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD MM je sklad denarnega trga. Sklad KD MM upravlja družba KD Skladi. Sklad KD MM je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD MM je dolgoročna kapitalska rast. Naložba v sklad KD MM je primerna v vsakem trenutku. Če potrebujete varnost in likvidnost, je denarni sklad prvi med naložbami s fiksnim donosom (obveznice, instrumenti denarnega trga), ki se s svojimi donosi odziva na zviševanje obrestnih mer.
ki vlaga v instrumente denarnega trga in bančne depozite. Sklad KD MM ima tehtano povprečno zapadlost od 30 do 180 dni in je v celoti izpostavljen evru.
Zaradi majhne tveganosti je sklad KD MM alternativa bančnim depozitom, in je namenjen predvsem vlagateljem, ki želijo imeti za krajši čas zelo varno naložbo.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400203
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
16.05.2005
Trženje v Sloveniji:
16.05.2005
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj (več)
Ime in priimek:
Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj
DZU:
KD Skladi
Opis:
Primož Cencelj je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Od leta 2006 si je nabiral izkušnje kot analitik v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi. V letu 2012 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Upravlja obvezniški sklad KD Bond in denarni sklad KD MM. Na izboru revije Moje finance je bil KD MM že štiri leta zapored (2010–2013) izbran za najboljši denarni sklad v Sloveniji, Primož Cencelj pa je postal najboljši slovenski upravitelj leta 2013.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
EONIA Total Return Index (100%)
Varčevanje
Priporočena doba:
1
Max. vstopna:
0,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
ni vstopnih stroškov
Max. izstopna:
0,00 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.
Upravljavska:
0,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1973 866
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Komu je KD MM zgodba za vas?

: Komu je KD MM zgodba za vas?
Zaradi nizke tveganosti je alternativa bančnim depozitom in je namenjen predvsem vlagateljem, ki želijo imeti za krajši čas zelo varno naložbo. Primeren je tudi za tiste vlagatelje, ki so nezadovoljni z obrestmi na bančnem osebnem računu, hkrati pa želijo imeti svoje prihranke na dosegu roke. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos