Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 08:24
-0,77 %
49.184,20
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 13.05
-0,07 %
1.546,93
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Novi trgi, delniški

Delniški Trgi v razvoju 14.05.2019
6,97 EUR
+0,29 %
+0,02 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Novi trgi je delniški podsklad. Sklad KD Novi trgi upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Novi trgi je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Novi trgi je dolgoročna kapitalska rast. KD Novi trgi je delniški sklad, ki ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Novi trgi ima vsaj 80% v delnicah s trgov v razvoju Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Mednje so vključena tudi gospodarstva članic EU, kot so Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija. Manj kot 10% sredstev sklada KD Novi trgi je naloženih v enote drugih skladov. Razviti svet potrebuje nove trge, da bi nadaljeval svoj razvoj. KD Novi trgi je sklad, ki priložnost najde v deželah Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Med večjimi naložbami sklada KD Novi trgi so južnokorejski tehnološki velikan Samsung, kitajski finančni družbi Industrial & Commercial bank of China in Ping An Insurance Company ter kitajski proizvajalec avtomobilov Great Wall Motor Company. Upravljanje naložb sklada KD Novi trgi temelji na načelu aktivne naložbene politike državah v razvoju.
Sklad KD Novi trgi je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400245
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
14.03.2006
Trženje v Sloveniji:
14.03.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja (več)
Ime in priimek:
Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja
DZU:
KD Skladi
Opis:
Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Leta 2005 se je zaposlil kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi. V letu 2010 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v KD Skladih. Upravlja naša regijska sklada KD Balkan in KD Vzhodna Evropa.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999.,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2144 780
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Ali je KD Novi trgi zgodba za vas?

: Ali je KD Novi trgi zgodba za vas?
Zaradi potenciala, ki ga imajo Kitajska, Brazilija, Rusija, Indija, Južna Koreja, Turčija in druga obetavna gospodarstva, predvidevamo, da bo dolgoročno (vsaj na 10 do 15 let) višje tveganje poplačano z nadpovprečnimi donosi. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Pogled v prihodnje (junij 2012)

Andraž Grahek: Pogled v prihodnje (junij 2012)
Andraž Grahek
Trgi v razvoju bodo vse bolj prevzemali vlogo razvitih trgov (npr. v sektorjih tekstilne in avtomobilske industrije, surovin), in sicer zaradi poceni delovne sile, številnih naravnih virov in izkoriščanja sodobnih tehnologij. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos