Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:32
-0,21 %
59.872,98
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 12.04
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Rastko, evropski delniški sklad

Delniški Slovenija - močno zastopana 14.05.2019
27,82 EUR
+1,05 %
+0,29 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Rastko je delniški podsklad. Sklad KD Rastko upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Rastko je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Rastko je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Rastko je Evropa v malem. Delniški sklad KD Rastko išče perspektivne delniške naložbe na področju Evrope. V Evropi je doma nekaj najbolj inovativnih in uspešnih podjetij na svetu. Posebej je to značilno za proizvodni oziroma industrijski sektor. Sklad KD Rastko investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav Evropskega gospodarskega prostora in Švice. Sklad KD Rastko ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Rastko ima najmanj 80% v evropskih delnicah. Manj kot 10% sredstev sklada KD Rastko je naloženih v enote drugih skladov. Upravljanje naložb sklada KD Rastko temelji na načelu aktivne naložbene politike.
Sklad KD Rastko je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400310
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
23.08.1996
Trženje v Sloveniji:
23.08.1996
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja (več)
Ime in priimek:
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja
DZU:
KD Skladi
Opis:
Aleš Lokar ima več kot 15 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Upravlja naša najstarejša in največja sklada, KD Galileo in KD Rastko, ter KD Dividendni, ki se je preoblikoval iz investicijske družbe.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Daily TR Net Europe USD
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
1,90 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1959 704
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Objave upravljavca sklada

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Zakaj KD Rastko?

: Zakaj KD Rastko?
KD Rastko je Evropa v malem. Vse svoje naložbe nalaga v evropsko gospodarstvo, poudarek pa je na srčiki evropskega gospodarstva, to je Nemčiji, Beneluksu in Franciji. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos