Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 04:31
-2,60 %
53.409,85
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Surovine in energija, delniški

Delniški Energija in surovine 14.05.2019
4,59 EUR
+1,32 %
+0,06 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Surovine in energija je delniški sektorski podsklad. Sklad KD Surovine in energija upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Surovine in energija je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Surovine in energija je dolgoročna kapitalska rast. Sektorski podsklad KD Surovine in energija nalaga v delnice podjetij iz industrijskih panog surovin in energije: pridobivanje in predelava rudnin, lesa, celuloze in papirja, kemičnih, gradbenih in embalažnih materialov ter nafte, plina in drugih goriv. Sklad KD Surovine in energija ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Surovine in energija ima vsaj 80% v delnicah iz sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike. Manj kot 10% sredstev sklada KD Surovine in energija je naloženih v enote drugih skladov. Upravljanje naložb sklada KD Surovine in energija temelji na načelu aktivne naložbene politike.
Sklad KD Surovine in energija je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400252
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
08.05.2006
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Daily TR World Net Materials USD Index (40%) MSCI Daily TR World Net Energy USD Index (60%)
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999.,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
1,89 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2163 986
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Poslanstvo

: Poslanstvo
Globalni sklad KD Surovine in energija nalaga v delnice podjetij iz industrijskih panog surovin in energije: pridobivanje in predelava rudnin, lesa, celuloze in papirja, kemičnih, gradbenih in embalažnih materialov ter nafte, plina in drugih goriv. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos