Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 18:13
0,18 %
62.968,77
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Vitalnost, delniški

Delniški Farmacija in zdravstvo 14.05.2019
2,32 EUR
+0,87 %
+0,02 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Vitalnost je sektorski podsklad. Sklad KD Vitalnost upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Vitalnost je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Vitalnost je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Vitalnost ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Vitalnost ima vsaj 80% v delnicah iz sektorjev zdravstva ter trajnih in osnovnih potrošnih dobrin. Sklad KD Vitalnost je mešanica zdravstva, farmacije in potrošnih dobrin. KD Vitalnost vlaga sredstva predvsem v največja svetovna podjetja s področja zdravstva. Cilj sklada KD Vitalnost je ujeti t. i. »demografske dividende«, ki nastanejo zaradi daljše življenjske dobe in spremenjenega načina življenja. Na eni strani se izdatki za zdravstvo povečujejo zaradi staranja prebivalstva, na drugi pa imamo dve državi, Indijo in Kitajsko, ki zdravstveni sistem šele razvijata. Sklad KD Vitalnost vlaga tudi v podjetja, ki prodajajo potrošno blago.« Manj kot 10% sredstev sklada KD Vitalnost je naloženih v enote drugih skladov.
Sklad KD Vitalnost je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400286
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
14.11.2006
Trženje v Sloveniji:
14.11.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
David Zorman, upravitelj (več)
Ime in priimek:
David Zorman, upravitelj
DZU:
KD Skladi
Opis:
David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi KD Skladi, kjer upravlja globalni sklad skladov KD Prvi izbor ter sektorska sklada KD Tehnologija in KD Vitalnost. Ta je bil na izboru revije Moje finance razglašen za najboljši sklad v kategoriji delniški - farmacija, Zorman pa za najboljšega upravitelja v letu 2010.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Index (60%) MSCI Daily TR World Net Cons. Staples USD Ind. (25%) MSCI Daily TR World Net Cons. Discret. USD Ind. (15%)
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
1,89 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2248 861
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Zakaj ta sklad?

: Zakaj ta sklad?
Daljša življenska doba povečuje povpraševanja po izdelkih in storitvah, ki neposredno ali posredno ohranjajo življenje, podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kvaliteto življenja. [celoten pregled]

Pogled v prihodnje (september 2012)

David Zorman: Pogled v prihodnje (september 2012)
David Zorman
Preberite in ugotovite, kaj so demografske dividende in zakaj KD Vitalnost predstavlja atraktivno naložbeno priložnost. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos