Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:22
-1,80 %
53.848,73
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Vzhodna Evropa, delniški

Delniški Evropa - vzhodna, srednja in južna 14.05.2019
1,21 EUR
+1,68 %
+0,02 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Vzhodna Evropa je regionalni delniški podsklad. Sklad KD Vzhodna Evropa upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Vzhodna Evropa je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Vzhodna Evropa je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Vzhodna Evropa investira v podjetja, kot so energetski družbi Lukoil in Gazprom, bančni velikan Sberbank ter trgovec Magnit. Sklad KD Vzhodna Evropa ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Vzhodna Evropa ima vsaj 80% pa v delnicah iz regije, ki poleg Slovenije in vzhodnoevropskih članic Evropske unije obsega še Rusijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo in Turčijo. Izpostavljenost sklada KD Vzhodna Evropa Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji ne presega 20% sredstev. Manj kot 10% sredstev sklada KD Vzhodna Evropa je naloženih v enote drugih skladov. Upravljanje naložb sklada KD Vzhodna Evropa temelji na načelu aktivne naložbene politike.
Sklad KD Vzhodna Evropa je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let. Vsi skladi KD na enem mestu.
Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021400963
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.10.2008
Trženje v Sloveniji:
01.10.2008
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja (več)
Ime in priimek:
Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja
DZU:
KD Skladi
Opis:
Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Leta 2005 se je zaposlil kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi. V letu 2010 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v KD Skladih. Upravlja naša regijska sklada KD Balkan in KD Vzhodna Evropa.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Net TR EUR
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
2,15 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2622 990
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Ali je KD Vzhodna Evropa zgodba za vas?

: Ali je KD Vzhodna Evropa zgodba za vas?
Trgi vzhodne Evrope so nam Slovencem razumljivo blizu. Če podpirate rast predvsem ruskega, turškega in poljskega gospodarstva v prihodnjem 5- do 10-letnem obdobju, ste lahko tudi vi del potencialne zgodbe o razcvetu na Vzhodu. [celoten pregled]

Naložbene kombinacije KD Skladi

: Naložbene kombinacije KD Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Varčevalni načrt VIP 100 Premium

: Varčevalni načrt VIP 100 Premium
  • Sprotno varčevanje
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos