Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:23
-1,95 %
53.766,57
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Dividendni, delniški

Delniški Globalni 14.05.2019
8,86 EUR
+0,68 %
+0,06 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
KD Dividendni je globalni podsklad. Sklad KD Dividendni upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Dividendni je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Dividendni je dolgoročna kapitalska rast. Sklad KD Dividendni vlaga v »dividendne šampione«, to so odlična globalna podjetja kot npr. Coca-Cola, Nestle, Microsoft, McDonalds, Johnson&Johnson, ki jih združujejo poslovna odličnost, prijazen odnos do delničarjev in dolga zgodovina rastočih dividend. Sklad KD Dividendni ima najmanj 85% sredstev v delniških naložbah, največ 10% pa v enotah drugih skladov. Sklad KD Dividendni je globalen. S svojo naložbeno politiko je sklad KD Dividendni zato edinstven sklad v Sloveniji in je primeren za varčevanje, pokojnino kot tudi za krajše in bolj specifične naložbene želje.
Sklad KD Dividendni je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.

S 14. 1. 2013 se je vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni preoblikoval v podsklad KD Krovnega sklada in preimenoval v KD Dividendni, delniški. Zaradi prednosti, ki jih prinaša vključitev v KD Krovni sklad, je vlaganje v KD Dividendni postalo še perspektivnejše z davčnega in naložbenega vidika.


Skladi KD na enem mestu >>>
Upravljavec
DZU:
KD Skladi
Telefon:
080 80 24
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
KD Krovni sklad
ISIN:
SI0021401383
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
12.04.2011
Trženje v Sloveniji:
22.04.2011
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja (več)
Ime in priimek:
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja
DZU:
KD Skladi
Opis:
Aleš Lokar ima več kot 15 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Upravlja naša najstarejša in največja sklada, KD Galileo in KD Rastko, ter KD Dividendni, ki se je preoblikoval iz investicijske družbe.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI AC World
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 1.999.,99 3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov 2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov 2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov 1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov 1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov0,75 %
nad 200.000,00 evrovni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja
Max. izstopna:
2,50 % (opombe)
Izstopna provizija
Sprejem zahtev za izplačilo možno preko portala KD Skladi.net.

Izstopna provizija velja le za varčevalne košarice, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v košarico, kadar ne gre za prenos med košaricami.
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1959 995
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Objave upravljavca sklada

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Start-1368649912.jpeg

Zakaj ta sklad?

: Zakaj ta sklad?
Zanima nas globalna naložbena politika s fokusom na velikih, uveljavljenih in rastočih svetovnih podjetjih, vodilnih v svojih panogah. Naš kriterij so podjetja, ki imajo za sabo vsaj 10 let konstantnega (ali tudi rastočega) izplačila dividend svojim vlagateljem. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos