Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:11
-2,81 %
53.295,37
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb

Mešani Slovenija 19.04.2018
12,90 EUR
-0,67 %
-0,09 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA SENIOR je vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb. Sklad ALTA SENIOR nima natančno določenega razmerja med dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji. Sklad ALTA SENIOR ni podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA SENIOR upravlja družba Alta Skladi. Portfelj sklada ALTA SENIOR je oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Razmerje med lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji ni določeno in se lahko poljubno spreminja v odvisnosti od ekonomskih in drugih dejavnikov. Vzajemni sklad ima lahko naložbe v instrumente denarnega trga in v druge prenosljive vrednostne papirje v višini do 10% vrednosti sklada. Za ohranjanje likvidnosti ima vzajemni sklad ALTA SENIOR lahko naložena sredsta v denarne in bančne depozite v višini do 20% vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Naložbe vzajemnega sklada ALTA SENIOR niso geografsko določene. Cilj sklada ALTA SENIOR je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev sklada ob upoštevanju zakonskih omejitev, razpršenosti, likvidnosti in varnosti posameznih naložb sklada.
Sklad ALTA SENIOR je nastal 18.6.2010 s preoblikovanjem Krona Senior ID, borzna oznaka SNOG.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0031401308
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
09.07.2010
Trženje v Sloveniji:
09.07.2010
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI World Index, S&P 500 in DJ EURO STOXX
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
4,00 %
Max. izstopna:
3,00 % (opombe)
Izstopna provizija
v prvem letu od preoblikovanja v vzajemni sklad 6%, v drugem letu 3% (do 16.12.2013)
Upravljavska:
2,30 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0003 9037 451
Nakup:
do 24.00 T+1
Prodaja:
do 24.00 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos