Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:47
0,62 %
59.969,04
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Infond Krekov Globalni, delniški podsklad

Delniški Slovenija - močno zastopana 14.03.2018
9,54 EUR
-0,24 %
-0,02 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Infond Krekov globalni je delniški podsklad. Sklad upravlja DZU KBM Infond. Sklad Infond Krekov Globalni je podsklad krovnega sklada Infond. S sredstvi sklada se upravlja aktivno, prihodek iz dividend pa se investira nazaj v sklad.

Naložbeni cilj sklada

Infond Krekov globalni ob slovenskih naložbah večino svojih sredstev usmerja v tuje delnice najbolj stabilnih svetovnih podjetij. Naložbe podsklada Infond Krekov globalni niso omejene niti geografsko, niti panožno. Najmanj 85% sredstev sklada Infond Krekov Globalni je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Sredstva ima v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh regijah, pri čemer ima najmanj 20% sredstev v državah trgov v razvoju, brez osredotočanja na eno državo, podregijo ali regijo, naložbe v posamično regijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada Infond Krekov Globalni.

Komu je namenjen

Delniški sklad Infond Krekov Globalni je primerna oblika dolgoročnega varčevanja, in sicer: varčevanje za nakup avtomobila, varčevanje za šolanje otrok, varčevanje za nakup stanovanja, varčevanje za "dodatno" pokojnino...). Sklad Infond Krekov Globalni mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju krajšem od 5 let. Izplačilo enot premoženja pa lahko zahtevate vsak delovni dan.
Infond Krekov Globalni, delniški podsklad se je 17.12.2012 preimenoval iz podsklada Krekov Globalni, delniški podsklad (pred 13.12.2010 Zvon ena ID d.d.). Hkrati s tem se je vključil v Krovni sklad Infond kot podsklad tega krovnega sklada.
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Infond
ISIN:
SI0021401342
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
11.12.2010
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

3,00 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

2,50 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

2,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,25 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
3,00 %
Upravljavska:
2,25 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3026 0171 217
Nakup:
T do 9:00
Prodaja:
T do 9:00
Min. mesečni znesek:
20
Min. enkratni znesek:
20
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos