Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:11
-2,85 %
53.277,72
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

KD Russia IAD

Delniški Trgi v razvoju - Rusija 02.05.2016
0,02 EUR
-0,40 %
-0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Delniški vzajemni sklad investira v delnice in finančne derivate razvijajočih se trgov, regij, vseh panog in družb v Ruski federaciji in v državah bivše Sovjetske zveze. Glavni del sredstev vzajemnega sklada bodo sestavljale delnice ruskih družb z visoko tržno kapitalizacijo.
Upravljavec
DZU:
IAD Investments
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
03.11.2005
Trženje v Sloveniji:
16.08.2006
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
več kot 10 let
Max. vstopna:
3,90 % (lestvica)
Vstopna lestvica
  • 3,90% do 3.000,00 EUR
  • 3,50% od 3.000,01 EUR do 16.000,00 EUR
  • 3,00% od 16.000,01 EUR do 33.000,00 EUR
  • 2,50% od 33.000,01 EUR do 165.000,00 EUR
  • "individualno" od 165.000,01 EUR dalje
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
3,00 %
Drugi stroški:
prehod med IAD skladi, ki se tržijo v Sloveniji, 0,5%
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 4100 079; sklic na številko: 05 113108540-številka vpisnice
Nakup:
T+1
Prodaja:
T+3
Min. mesečni znesek:
Min. enkratni znesek:
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos