Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:46
-3,81 %
45.660,97
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 17.09
-0,60 %
1.745,04
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Delniški podsklad ALTA ASIA

Delniški Azija 19.06.2020
7,31 EUR
+0,48 %
+0,04 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA ASIA je regijsko usmerjen delniški podsklad. Sklad ALTA ASIA upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA ASIA je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA ASIA vlaga v delnice azijskih podjetij na območju Azije oziroma Oceanije. Sklad ALTA ASIA vlaga v delnice podjetij s sedežem na Japonskem, Kitajskem, Hong Kongu, v Singapuru, Indiji, Južni Koreji, Tajvanu, Avstraliji, Novi Zelandiji in Rusiji (energetski sektor). Sklad ALTA ASIA najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade s podobno naložbeno. Sklad ALTA ASIA vlaga do 10% v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA ASIA je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021400740
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
30.03.2005
Trženje v Sloveniji:
28.04.2005
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Peter Jenčič (več)
Ime in priimek:
Peter Jenčič
DZU:
Atla Skladi
Opis:
Vodja oddelka upravljanja delniških naložb
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
FTSE All World Series Asia Pacific
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,40 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0986 978
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos