Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:10
-0,35 %
62.637,17
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Delniški podsklad ALTA ENERGY

Delniški Energija in surovine 19.06.2020
3,87 EUR
-0,28 %
-0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA ENERGY je globalni podsklad. ALTA ENERGY je delniški sklad sektorja energije. Sklad ALTA ENERGY je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA ENERGY upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA ENERGY najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade energetskih podjetij s podobno naložbeno politiko, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo raznih oblik energije (nafta, plin, voda, veter, jedrska energija idr.) ali s pridobivanjem in predelavo surovin in materialov oz. v delnice skladov, enako definiranih energetskih podjetij. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah sklad ALTA ENERGY do 10% svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA ENERGY je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021400757
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
13.10.2005
Trženje v Sloveniji:
13.10.2005
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Miha Mihalj (več)
Ime in priimek:
Miha Mihalj
DZU:
Alta Skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Bloomberg World Energy, Bloomberg World Basic Materials
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,40 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0987 075
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos