Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:09
0,59 %
59.949,33
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Delniški podsklad ALTA EUROPE

Delniški Evropa - Zahodna Evropa 19.06.2020
5,94 EUR
+0,61 %
+0,04 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA EUROPE je evropski podsklad. ALTA EUROPE je regijsko usmerjen podsklad. Sklad ALTA EUROPE je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA EUROPE upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA EUROPE najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki večino svoje dejavnosti opravljajo na območju Evrope ter podjetij, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Sklad ALTA EUROPE do 10% svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA EUROPE je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
SI0021400013
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
13.12.2005
Trženje v Sloveniji:
13.12.2005
Pravni status:
domači
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Gorazd Grof (več)
Ime in priimek:
Gorazd Grof
DZU:
Alta Skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
EURO STOXX 50 Index
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,40 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 000 0987 172
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:
  

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos