Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:20
0,44 %
59.859,28
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

ALTA.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa

Mešani Evropa - Jugovzhodna 17.11.2016
0,86 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Fleksibilna investicijska politika podskladu omogoča, da glede na tržne razmere sredstva premika iz delnic (lastniški kapital) v manj tvegane naložbe, kot so obveznice in instrumenti denarnega trga in obratno. Velikost podsklada vlagateljem, ne glede na izbor naložb, zagotavlja ustrezno likvidnost. Navedeno podskladu daje primerjalno prednost in vlagateljem možnost za dolgoročne donose.

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast uravnoteženo s prihodki iz obresti. Premoženje podsklada je upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti je indeks DJ Stoxx Sub Balkan 30 Index, izražen v eurih.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad NFD
ISIN:
SI0021401425
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
08.04.2011
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
DJ Stoxx Sub Balkan 30 Index
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 9.999 3,00 %
od 10.000 do 19.999 EUR 2,50 %
od 20.000 do 39.999 EUR 2,00 %
od 40.000 do 59.999 EUR 1,50 %
od 60.000 do 99.999 EUR1,00 %
nad 100.000 EUR0,50 %
Max. izstopna:
3,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0003 8923 670
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos