Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 07:53
-1,27 %
18.942,43
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 06:21
-0,44 %
1.148,27
SI 15.12
-0,16 %
793,01
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Alpen.Developed, delniški podsklad

Delniški Globalni 17.11.2016
7,56 EUR
+0,67 %
+0,05 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Podsklad Alpen.Developed je globalni podsklad. Osnovna naložbena politika podsklada je, da svoja sredstva nalaga v delnice podjetij na razvitih globalnih trgih. Tako bo podsklad večino sredstev investiral v največja globalna podjetja, ki sestavljajo vodilne delniške indekse razvitih globalnih trgov. Na ta način osnovna naložbena politika zajema delnice, ki predstavljajo dobri dve tretjini svetovne tržne kapitalizacije, kar vlagateljem omogoča, da so na diverzificiran način neposredno prisotni pri vseh trendih na globalnih delniških trgih. Geografska in panožna razpršenost naložb podskladu na dolgi rok s preudarno naložbeno politiko omogoča doseganje nadpovprečnih donosov.

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada bo upravljano aktivno. Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada je indeks S&P Global 100 Index, preračunan v eure.
Upravljavec
DZU:
ALPEN Invest
Telefon:
(01) 434-1000
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad NFD
ISIN:
SI0021400617
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.07.2004
Trženje v Sloveniji:
01.07.2004
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
S&P Global 100 Index
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 9.999 3,00 %
od 10.000 do 19.999 EUR 2,50 %
od 20.000 do 39.999 EUR 2,00 %
od 40.000 do 59.999 EUR 1,50 %
od 60.000 do 99.999 EUR1,00 %
nad 100.000 EUR0,50 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0003 8067 548
Nakup:
do 00:00 T
Prodaja:
do 00:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos