Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:04
0,98 %
11.111,29
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 16.01
-0,25 %
1.261,09
SI 16.01
0,09 %
828,96
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Alpen.Emerging, delniški podsklad

Delniški Trgi v razvoju 17.11.2016
4,85 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Podsklad Alpen.Emerging je delniški globalni podsklad trgov v razvoju. Hitra gospodarska rast največjih držav v razvoju in rast kupne moči najštevilčnejšega prebivalstva na svetu sta prepričljiva gospodarska temelja. Na takih temeljih pa lahko ustvarimo vzdržne nadpovprečne donose v daljšem časovnem obdobju.

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast. Premoženje podsklada bo upravljano aktivno.Vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada je indeks MSCI Emerging Markets Index, preračunan v eure.
Upravljavec
DZU:
ALPEN Invest
Telefon:
(01) 434-1000
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad NFD
ISIN:
SI0021400583
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.09.2006
Trženje v Sloveniji:
25.09.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI Emerging Markets
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 9.999 3,00 %
od 10.000 do 19.999 EUR 2,50 %
od 20.000 do 39.999 EUR 2,00 %
od 40.000 do 59.999 EUR 1,50 %
od 60.000 do 99.999 EUR1,00 %
nad 100.000 EUR0,50 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0003 9573 085
Nakup:
do 00:01 T
Prodaja:
do 00:01 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos