Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:23
-0,24 %
59.855,86
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 12.04
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad

Mešani Energija in surovine 24.11.2017
9,28 EUR
+0,09 %
+0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad je fleksibilni sklad z naložbami v panogah energetike, surovin in predelovalne industrije ter javne oskrbe.
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad (v nadaljevanju podsklad) je fleksibilni sklad, katerega naložbe so panožno omejene na izdajatelje iz sektorjev energije (energy), bazičnih materialov (materials) in javnih storitev (utilities). Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje stabilnih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za sektorsko usmerjene sklade.
Naložbeni cilj bo praviloma dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, dividend in obresti. Naložbe podsklada niso geografsko omejene.
Primeren zlasti za:
  • vlagatelje z višjo nagnjenostjo k tveganju
  • vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih naložbah
  • vlagatelje, ki želijo z eno naložbo doseči izpostavljenost do panoge naravnih virov
  • vlagatelje, ki verjamejo, da so naložbe v naravne vire zaradi omejenosti ponudbe dolgoročno zanimive
  • doseganje dolgoročnih finančnih ciljev
  • nenamensko dolgoročno varčevanje
  • priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Perspektiva
ISIN:
SI0021401151
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
05.12.2007
Trženje v Sloveniji:
15.01.2008
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

3,00 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

2,50 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

2,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,25 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,25 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3025 6908 525
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
Min. enkratni znesek:
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos