Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:33
0,58 %
59.945,53
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad

Mešani Globalni 14.03.2018
5,49 EUR
-0,86 %
-0,05 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad izkorišča raznovrstne naložbene priložnosti na globalnih kapitalskih trgih, ki so posledica predvidevanja cikličnih ali strukturnih gibanj, temeljne ali tehnične podcenjenosti ter drugih dejavnikov, na podlagi katerih upravljalec razprši sredstva podsklada med različne oblike naložb, za katere na podlagi analiz ocenjuje, da imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in doprinosom k tveganju v dani situaciji.
Podsklad ima fleksibilno usmerjeno naložbeno politiko, kar pomeni, da naložbeno strukturo prilagaja vsakokratnim razmeram na kapitalskih trgih skladno z oceno upravljalca. Naložbe podsklada niso omejene glede velikosti, regije ali panoge izdajatelja.
Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje čim višjih donosov ob sprejemanju visokega naložbenega tveganja. Naložbeni cilj bo dosežen predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.
Primeren zlasti za:
  • vlagatelje z visoko nagnjenostjo k tveganju oziroma sposobnostjo sprejemanja visokega tveganja
  • vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih ali srednje tveganih naložbah
  • vlagatelje, ki iščejo naložbene priložnosti ne glede na trenutno situacijo na kapitalskih trgih
  • vlagatelje, ki želijo dosegati nadpovprečne donose s sprejemanjem nadpovprečnega tveganja priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Perspektiva
ISIN:
SI0021401169
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
02.11.2007
Trženje v Sloveniji:
02.11.2007
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

3,00 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

2,50 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

2,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,25 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,90 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3025 6791 931
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
Min. enkratni znesek:
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos