Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:46
-1,65 %
53.935,64
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Perspektiva: WorldMix

Mešani Slovenija - močno zastopana 24.11.2017
2,26 EUR
+0,01 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Podsklad Perspektiva: WorldMix je globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja.
Primeren je za vse vlagatelje, ki niso naklonjeni visokim stopnjam tveganja, ki izhajajo iz naložb v lastniške vrednostne papirje, vendar pa jim hkrati naložbe v različne oblike prvovrstnih državnih vrednostnih papirjev ne prinašajo željene stopnje donosa. Temeljni cilj podsklada Perspektiva: WorldMix je dolgoročna varna in stabilna rast premoženja.
Primeren zlasti za:
  • vlagatelje z nižjo nagnjenostjo k tveganju;
  • vlagatelje, ki jim je vlaganje samo v delnice preveč tvegano, donosnost državnih obveznic pa prenizka:
  • vlagatelje, ki želijo kombinacijo različnih vrst sredstev v enem produktu;
  • namensko srednjeročno varčevanje;
  • plemenitenje že ustvarjenih prihrankov;
  • priporočljiva doba varčevanja: 3 leta ali več.
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Perspektiva
ISIN:
SI0021400336
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.01.1994
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

3,00 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

2,50 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

2,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,25 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3025 4849 603
Nakup:
do 07:00 T
Prodaja:
do 07:00 T
Min. mesečni znesek:
50,00
Min. enkratni znesek:
50,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos