Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:04
-0,31 %
50.391,78
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 05.03
-0,50 %
1.447,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Pioneer Funds - Global Multi-Asset

Mešani Globalni 14.06.2019
98,89 EUR
+0,08 %
+0,08 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Cilj sklada je doseganje srednje do dolgoročne rasti vloženega kapitala tako, da vlaga v razpršen portfelj dovoljenih instrumentov, in sicer bo podsklad vložil najmanj 20% in največ 100% svojih sredstev v lastniške vrednostne papirje ter z njimi povezane instrumente.
Upravljavec
DZU:
Pioneer Luksemburg
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Pioneer Funds
ISIN:
LU0372176460
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
12.12.2008
Trženje v Sloveniji:
12.12.2008
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
A
Primerjalni indeks:
60% MSCI World, 40% JP Morgan Global
Varčevanje
Priporočena doba:
5 let in več
Max. vstopna:
3,75 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni strošek
do 20.0003,75 %
nad 20.0013,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2900 092
Nakup:
do 12:00 T+1
Prodaja:
do 12:00 T+1
Min. mesečni znesek:
30
Min. enkratni znesek:
30
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Preveri naložbene kombinacije Pioneer

: Preveri naložbene kombinacije Pioneer
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos