Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 10:15
1,50 %
50.309,46
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 08:15
0,26 %
1.551,01
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Delniški podsklad ALTA BALKAN

Delniški Balkan 19.06.2020
0,65 EUR
-0,06 %
-0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA BALKAN je regijsko usmerjen delniški podsklad. Sklad ALTA BALKAN upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA BALKAN je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA BALKAN najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice podjetij in sklade s podobno naložbeno politiko, ki opravljajo svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Ta regija vključuje Hrvaško, BiH, Makedonijo, Srbijo, Črno Goro, Slovenijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah do 10% svojih sredstev sklad ALTA BALKAN vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA BALKAN je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem iz kapitalskih dobičkov. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom DOW JONES STOXX BALKAN 50.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021400146
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
27.02.2006
Trženje v Sloveniji:
27.02.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Slavko Rogan (več)
Ime in priimek:
Slavko Rogan
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
DOW JONES STOXX BALKAN 50
Varčevanje
Priporočena doba:
10 let in več
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,75 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0986 008
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos