Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 13:40
0,38 %
11.806,65
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 11:40
0,21 %
1.137,45
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Obvezniški podsklad ALTA BOND

Pretežno obvezniški Globalni 19.06.2020
0,69 EUR
+0,06 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA BOND je obvezniški podsklad. Sklad ALTA BOND upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA BOND je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA BOND najmanj 90% svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA BOND je doseganje boljših ali vsaj enakovrednih donosov v primerjavi s tradicionalnimi oblikami varčevanja, kakršni so bančni depoziti, hranilne vloge idr. Ovezniški podsklad ALTA BOND z naložbami ni omejen geografsko. Portfelj je diverzificiran, sestavljajo pa ga predvsem naložbe s stalnim donosom in nekatere naložbe z variabilnim donosom (delnice).
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021400823
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
09.08.2004
Trženje v Sloveniji:
09.08.2004
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Tomaž Dvořak, izvršni direktor (več)
Ime in priimek:
Tomaž Dvořak, izvršni direktor
E-mail:
DZU:
Alta Skladi
Opis:
Izvršni direktor
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
IBOXX EUR SOV OA TR
Varčevanje
Priporočena doba:
3
Max. vstopna:
1,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,95 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0985 814
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Objave upravljavca sklada

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Preveri naložbene kombinacije ALTA Skladi

: Preveri naložbene kombinacije ALTA Skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos